Paslaugos

Projektavimo metu kaip pagrindinės profiliuotos skardos pakloto charakteristikos turėtų būti nurodytos:
 • skardos profilio geometriniai matmenys;
 • pakloto įrengimas;
 • planuojama pakloto apkrova;;
 • įlinkio apribojimas;
 • atstumas tarp atramų;
 • antikorozinė danga.

Projektuojant stogo pakloto mechanines apkrovos charakteristikas, rekomenduotina naudoti gamyklų gamintojų siūlomas apkrovos skaičiavimo programas bei techninėse specifikacijose nurodyti, kokio gamintojo ir kokio tipo pakloto gaminiai parinkti, ir kaip alternatyva patikslinti, kad statybos metu naudojant kito gamintojo paklotus būtina perskaičiuoti apkrovos charakteristikas ir pateikti jas darbo projekte.

Profiliuoto pakloto montavimas STOGRENTA Pakloto skaiciuojamoji schema

Paklotams tvirtinti būtina naudoti tinkamus, gamyklos gamintojos rekomenduotinus savigręžius varžtus ir tinkamai juos sumontuoti. Šiuolaikinės technologijos paklotui tvirtinti prie plieninių konstrukcijų numato ne tik tradicinius cinkuotus savigręžius, bet ir automatiškai įkalamas smeiges.

Tvirtinti paklotą būtina prie kiekvienos plieninės atraminės konstrukcijos, o tarpusavyje pakloto lapus rekomenduotina tvirtinti kas 30–40 cm.

Profiliuoto pakloto montavimas STOGRENTA nuotrauka

Garo izoliacijos montavimas

Kai garo izoliacija įrengiama tarp dviejų šilumos izoliacijos sluoksnių, būtina laikytis taisyklės, kad vidinis šilumos izoliacijos sluoksnis būtų ne mažiau kaip tris kartus plonesnis už išorinį. Įrengiant vėdinamuosius stogus ant profiliuoto plieno lakštų, garo izoliacija būtinai turi būti įrengiama tarp šilumos izoliacijos sluoksnių.

Garo izoliacija prisijungimo prie sienų, švieslangių, šachtų ir įrenginių, pereinančių per denginį, vietose turi tęstis iki šilumos izoliacijos viršaus, o deformacinių siūlių vietose turi dengti kompensatorių kraštus.

Šilumos izoliacijos montavimas

Įrengiant sutapdinto stogo apšiltinimo sluoksnį, termoizoliacinių statybos produktų mechaninis atsparumas turi būti parinktas įvertinus galimą apkrovų poveikį. Minimalūs reikalavimai termoizoliaciniams statybos produktams iš mineralinės vatos ir polistireninio putplasčio tokie:

 • kai termoizoliacinis sluoksnis yra sudarytas iš dviejų ar daugiau mineralinės vatos sluoksnių arba termoizoliaciniam sluoksniui panaudota viensluoksnė mineralinė vata su skirtingomis viršutinių ir apatinių sluoksnių stiprumo savybėmis, apatinių mineralinės vatos sluoksnių gniuždomasis įtempis, kai produktai deformuojami 10 %, turi būti ne mažesnis kaip 30 kPa, o viršutinio sluoksnio – ne mažesnis kaip 50 kPa, kai viršutinio sluoksnio storis ne mažesnis už 40 mm, kitais atvejais – 60 kPa;
 • kai termoizoliacinis sluoksnis yra sudarytas iš vieno mineralinės vatos sluoksnio, tokio statybos produkto iš mineralinės vatos gniuždomasis įtempis, kai produktai deformuojami 10 %, turi būti ne mažesnis kaip 50 kPa;
 • kai termoizoliacinis sluoksnis yra sudarytas iš dviejų ar daugiau polistireninio putplasčio (EPS arba XPS) sluoksnių, apatinių polistireninio putplasčio sluoksnių gniuždomasis įtempis, kai produktai deformuojami 10 %, turi būti ne mažesnis kaip 80 kPa, o viršutinio sluoksnio – ne mažesnis už 100 kPa;
 • kai termoizoliacinis sluoksnis yra sudarytas iš vieno polistireninio putplasčio (EPS arba XPS) sluoksnio, tokio statybos produkto iš polistireninio putplasčio gniuždomasis įtempis, kai produktai deformuojami 10 %, turi būti ne mažesnis kaip 100 kPa.

Hidroizoliacinio sluoksnio montavimas

Sutapdintų stogų hidroizoliacinės dangos parinkimas ir reikalavimų suformavimas yra vienas atsakingiausių stogo įrengimo momentų. Būtent išorinė hidroizoliacinė danga yra veikiama sudėtingiausių hidrometeorologinių sąlygų, jai tenka vėjo, temperatūros, saulės, vandens bei kitos apkrovos ir ji turi užtikrinti patikimą bei ilgalaikę stogo apsaugą nuo šių poveikių.

Dažniausiai klientams rekomenduojame įrengti PVC stogo dangą PROTAN, kurioms suteikiama 10 metų gamintojo garantija. Garantija galioja naudojant tik gamintojo komplektuojančias detales bei autorizuotam gamintojo atstovui atliekant stogo dangos montavimo techninę priežiūrą.

Plokscio stogo montavimas STOGRENTA 2

Įlajų montavimas

Įrengiant įlajas būtina tinkamai suformuoti nuolydžius aplink jas. Nuolydžiai dažniausiai suformuojami 500 mm atstumu, išpjaunant 4 cm storio viršutinį šilumos izoliacijos sluoksnį.

Plokščių stogų techninė priežiūra, defektacija ir remontas

Siekiant užtikrinti, kad plokščias stogas tarnautų ilgus metus, reikia reguliariai tikrinti ir įvertinti jo būklę. Pastebėjus kokius nors stogo hidroizoliacinės dangos defektus būtina nedelsiant juos pašalinti.

Teikiame stogų techninės priežiūros paslaugas mūsų kompanijos įrengtiems stogams, taip pat defektuojame ir remontuojame plokščius stogus gedimų atveju:

Ploksciu stogu techninu prieziura defektacija remontas STOGRENTA

Paslaugos

Teikiame stogų techninės priežiūros paslaugas mūsų kompanijos įrengtiems stogams, taip pat defektuojame ir remontuojame plokščius stogus gedimų atveju:

 • kasmetinė stogo apžiūra;
 • stogo defektacija gedimo atveju;
 • stogo dangos remontas;
 • stogo dangos pakeitimas.

PATEIKTI PAKLAUSIMĄ

Stogų ir sienų plokščių montavimas

Daugiasluoksnių plokščių kraštuose ir galuose yra užlaidos, todėl patikimam jų tvirtinimui labai svarbi plokščių montavimo tvarka:

 1. Montavimas vykdomas nuo kraštinės (arba apatinės) kampinės plokštės, paguldydant ją taip, kad kraštinės ir galinės užlaidos būtų atgręžtos į pastato išorę.
 2. Priešinga stogo nuolydžiui kryptimi arba virš sumontuotosios padedamos kitos plokštės. Jos montuojamos taip, kad jos užlaidos uždengtų žemiau pritvirtintą plokštę. Tokiu būdu plokštės montuojamos iki stogo kraigo arba iki karnizo.
 3. Antroji plokščių eilė pradedama montuoti nuo karnizo nuosvyros (arba apačios). Montuojant plokštes, kraštinėmis užlaidomis uždengiamos jau sumontuotosios, jos padengiamos sandarinančiomis medžiagomis ir tinkamai pritvirtinamos.

Daugiasluoksniu ploksciu montavimas Stogrenta 2

Daugiasluoksnių sienų plokščių sistemų montavimas

Kai sienų plokštės orientuotos horizontaliai:

 1. Montavimas pradedamas nuo apatinių plokščių ir tik įsitikinus, kad plokštes laikantys karkaso bei cokolio apskardinimo elementai, taip pat plokščių laikikliai, tarp kurių ašių didžiausias atstumas gali būti iki 1,5 m, yra vienoje plokštumoje. Plokštė prispaudžiama prie šių elementų ir viršutinę jos briauną pritvirtinama prie sienos ilginio, naudojant vieną arba po du tvirtinimo elementus. Pastarųjų kiekis priklauso nuo plokštės matmenų ir vėjo apkrovų.
 2. Atrėmus antrąją plokštę ant pirmosios plokštės įlaidos, įsitikinama, kad plokščių galinės briaunos sutampa ir yra tinkamai užsandarintos. Patikrinama, ar visos siūlės yra lygiagrečios ir vienodo pločio. Plokštės tvirtinamos prie plieninių konstrukcijų. Sandarikliai į kraštines plokščių briaunas įdedami gamykloje, todėl papildomai jų sandarinti jau nebereikia.
 3. Plokštės tokiu būdu montuojamos iki sienos viršaus, jei reikia, paskutinę viršutinę plokštę nupjaunama išilgai. Šios plokštės viršutinė briauna prie plieninių konstrukcijų privalo būti tvirtinama mažiausiai kas 500 mm.
 4. Jeigu plokščių galuose arba kraštuose, kampuose arba aplink duris, langus ir pan. naudojami jas perveriantys tvirtinimo elementai, šias vietas reikia uždengti lankstiniais, kad tvirtinimo elementai nebūtų matomi.

Kai sienų plokštės orientuotos vertikaliai:

 1. Prieš montavimą įsitikinama, kad apatinis atraminis sienos ilginis visame savo ilgyje yra patikimai atremtas bei pritvirtintas ir sumontuotas viename lygyje.
 2. Prie apatinio sienos ilginio vienoje plokštumoje pritvirtinami cokolio apskardinimo lakštai. Įsitikinama, kad jie yra tiesūs.
 3. Pirmoji plokštė pritvirtinama griovelio puse nukreipta į kampą, įsitikinus, kad ji vertikali. Plokštės briaunose su įlaida naudojamos paslėpti tvirtinimo elementus, o kampuose – plokštes perveriantys tvirtinimo elementai. Kiekvienoje tvirtinimo vietoje naudojami po vieną arba po du tvirtinimo elementai, priklausomai nuo plokščių matmenų ir vėjo apkrovos.
 4. Antros plokštės briauną įstatoma į jau pritvirtintos plokštės įlaidą. Gautoji sujungimo siūlė visame plokščių sienos aukštyje turi būti lygiagreti ir vienodo pločio. Reikiamas kiekis tvirtinimo elementų įsriegiamas į plokštę ties kiekvienu sienų ilginiu.
 5. Operacijos tęsiamos, kol užbaigiama montuoti visą siena.
 6. Jei reikia, daugiasluoksnes plokštes galima pjaustyti, pavyzdžiui, šalia angų arba kampuose. Čia būtina naudoti perveriančius tvirtinimo elementus, kurie po to uždengiami lankstiniais ir apdailos juostomis.

Lankstiniai ir apdailos juostos

Lankstiniai ir apdailos juostos turi būti rūpestingai pritvirtinti ir išlyginti, taisyklingai užsandarinti, o jų briaunos bei kraštai turi būti lygūs ir nedeformuoti.